Skip to product information
1 of 5

hoabeautylashes

Hoabeautylashes - Soft Cream Remover

Hoabeautylashes - Soft Cream Remover

Regular price $29.90 USD
Regular price Sale price $29.90 USD
Sale Sold out
Tax included.

Soft cream remover (used for lash extensions removal) a must-have product in the lash extension field.
Cream remover is effective in removing extensions from the natural eyelashes. It’s very important when we want to apply another full set for the customer. 

Cons in comparison with liquid remover: 

  • Stings less 
  • Not the liquid type, so rarely drips into customers’ eyes.
  • Wasting less product as the amount for every usage is very little
  • Short waiting time, just about 2 minutes 
  • Apply on the part connecting extensions with the natural eyelashes and you can remove them.

Selling unit : 1 box

Soft cream remover (dùng để tháo mi giả ) sản phẩm không thể thiếu trong ngành nối mi. 
Cream remover  tác dụng tháo mi giả tách ra khỏi bộ mi thậtRất quan trọng khi muốn làm 1 bộ full set khác cho khách hàng. 

Ưu điểm so với dung dịch tháo mi: 

  • Ít cay mắt 
  • Không phải dạng dung dịch nên ít bị chảy  mắt khách hàng. 
  • Lượng sử dụng mỗi lần rất ít nên ít hao phí 
  • Thời gian chờ đợi ngắnchỉ khoảng 2 phút 
  • Bôi lên phần kết nối mi giả với mi thật   thể tháo mi. 

Đơn vị bán : 1 hộp 


View full details