MICROFIBER BRUSH

MICROFIBER BRUSH

Regular price $7.99 Unit price  per 

Tax included.

Tăm bông microfiber có thể được sử dụng cho một số mục đích:

  • Chùi lông mi trước khi dan mi mới hoặc khi tháo mi
  • Sử dụng để chùi dầu, make-up mà khách hàng sử dụng hoặc bụi trên mi dễ dàng
  • Sử dụng để apply primer, cleanser hoặc remover

Đơn vị bán: một lọ 100 cây