Skip to product information
1 of 1

hoabeautylashes

Hoabeautylashes - Practicing Lash

Hoabeautylashes - Practicing Lash

Regular price $11.00 USD
Regular price Sale price $11.00 USD
Sale Sold out
Tax included.
  • Fake lashes for practice, each box has 10 pairs for practice usage at home. You can stick them on the silicone mannequin to help the students to acquaint with working on real models.  
  • Selling unit 1 tray. Weight 40g,

 

  • Khay mi giả tập nốimỗi hộp  10 cặp sử dụng để thực tập nối mi tại nhà thể sử dụng dán lên đầu mannequin bằng silicon giúp học viên quen với việc làm trên mẫu thật. 
  • Đơn vị bán 1 khayTrọng lương 40g, 
View full details