Skip to product information
1 of 1

hoabeautylashes

Hoabeautylashes - Liquid Remover

Hoabeautylashes - Liquid Remover

Regular price $13.99 USD
Regular price Sale price $13.99 USD
Sale Sold out
Tax included.

Liquid remover for lash extensions. Selling unit : 1 bottle.

Specifics:

Liquid type, effective after 15 seconds, stings strongly. 

Directions for usage:

 • Apply when removing each lash.
 • Remove the whole extension set 
 • Rinse with water.
 • Stop using when feels itchy and burning. 
 • This type is the best for usage when you are Professional

Liquid remover 

 loại dung dịch dạng lỏng để tháo mi nối.

Đơn vị bán : 1 chai. 

Đặc điểm: 

Dạng nước lỏngthời gian tác dụng 15 giây, cay nồng. 

Hướng dẫn sử dụng: 

 • Bôi 1 lượng vừa đủ khi tháo từng sợi mi. 
 • Tháo toàn bộ mi giả. 
 • Rửa sạch lại với nước. 
 • Tuyệt đối không để sản phẩm dính vào da  rơi vào mắt. 
 • Ngưng sử dụng khi thấy ngứa  rát. 
 • Loại này sử dụng tốt nhất khi bạn đã  Professional. 
  View full details