Skip to product information
1 of 1

hoabeautylashes

Hoabeautylashes - Lash Botox

Regular price $60.00 USD
Regular price Sale price $60.00 USD
Tax included.

Lash Botox is the natural lash lifting technique, invented by the famous Italian teacher. New Lash Botox technique helps the natural lashes to be more curly, beautiful and there are nutrients contained in #lashbotox products helping the lashes to grow longer and healthier.  

LashBotox  kỹ thuật làm cong mi/ uốn mi tự nhiên, được phát minh bởi giảng viên nổi tiếng người Ý (Italian). Kỹ thuật mới Lash Botox giúp mi tự nhiên cong hơn, đẹp hơn  trong sản phẩm dung trong kỹ thuật #lashbotox  thêm dưỡng chất giúp mi tự nhiên dài hơn, khỏe hơn.