GLUE MASTER

GLUE MASTER

Regular price $40 Unit price  per 

Tax included.

Keo Glue Master có thời gian khô từ 4-5 giây, độ bền từ 3-4 tuần. Keo này dành cho người mới tập nối mi, hoặc thao tác chậm. Nó hoạt động tốt trong môi trường độ ẩm từ 45-65% trong thời gian nối mi. Do đó bạn cần đảm bảo độ ẩm ở phòng nối mi theo yêu cầu trên. Nếu không thời gian khô của mi sẽ hoàn toàn khác. Càng ẩm, keo khô càng nhanh.

Lưu ý: giống như mọi loại keo, bạn cần kiểm tra dị ứng với khách hàng 48 giờ trước khi gắn mi.
Lắc kỹ trước khi sử dụng.
Không giữ chai trong tủ lạnh sau khi mở