Lash Master 2018 By Ceo Hoa Duong

Lash Master 2018 By Ceo Hoa Duong

Regular price $60 Unit price  per 

Tax included.

PROFESSIONAL CLASSIC AND VOLUME LASH EXTENSION GUIDE BOOK 

Written by CEO Hoa Duong Ellingsen. 

The book contains:
– Classic extension
– Volume  extension
– Katun  extension
– Lower lashes extension
– Color mix
– Business strategy and more 

With the lively, easy to understand and to follow photo illustrations


SÁCH DẠY NỐI MI CHUYÊN NGHIỆP CLASSIC VÀ VOLUME. 
Được viết bởi CEO Hòa Dương Ellingsen. 

Cuốn sách tích hợp đầy đủ : 
– Mi Classic 
– Mi Volume 
– Mi Katun 
– Nối mi dưới 
– Mix màu 
– Chiến lược kinh doanh nhiều nữa 

Cùng những hình ảnh minh hoa sinh động dễ hiểudễ làm theo